Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 1. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Kosová Lenka - - - - - - - - -
Langová Jitka BI TJ - - - .. - -
Podhradská Iva HrJ PE DG TJ TJ
Pražáková Markéta .. ..
Tetivová Ilona HVla HVla SA PfE - - - -
Vacková Eva PMa ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartoňová Iva
1 supl. (LJ OČR) Čjl 4.B 4.B přespočetná hodina - placeno
Dvořáková Gertruda
3 supl. (PoI sout) Vl 5.B 5.B dohled
4 změna M 4.A NTv do úvazku
Houserová Vlasta
1 supl. (TI Nem) Čjl 5.A 5.A přespočetná hodina - placeno
2 supl. (TI Nem) M 5.A 5.A přespočetná hodina - placeno
Hronková Jana
1 supl. (PoI sout) M 5.B 5.B dohled
Petrů Eva
2 supl. (PoI sout) Pří 2. (9r.s)+ dohled
Pfaurová Eliška
4 supl. (TI Nem) Čjl 5.A 5.A přespočetná hodina - placeno
Pražáková Markéta
5 supl. (VE DVPP) Ze 8.B dohled
Stará Alena
3 supl. (TI Nem) Vl 5.A 5.A přespočetná hodina - placeno
4 odpadá Tv 4.A změna hodiny
Trčková Jana
2 supl. (LJ OČR) M 4.B 4.B do úvazku
4 supl. (PoI sout) Vv 4.B 4.B do úvazku
5 supl. (PoI sout) Vv 4.B 4.B do úvazku
Změny v rozvrzích tříd
4.A
4 M NTv změna DG (SA)
4.B
1 Čjl 4.B supluje BI (LJ)
2 M 4.B supluje TJ (LJ)
4 Vv 4.B supluje TJ (PoI)
5 Vv 4.B supluje TJ (PoI)
5.A
1 Čjl 5.A supluje HVla (TI)
2 M 5.A supluje HVla (TI)
3 Vl 5.A supluje SA (TI)
4 Čjl 5.A supluje PfE (TI)
5.B
1 M 5.B supluje HrJ (PoI)
3 Vl 5.B supluje DG (PoI)
7.A
6 Tv Dív odpadá (LJ)
7.B
6 Tv Dív odpadá (LJ)
8.B
5 Ze supluje PMa (VE)
9.A
7 Pc 2var odpadá (PMa)
8 Pc 1var odpadá (PMa)
9.C
6 Vo odpadá (VE)
2.
2 Pp 7.r. supluje PE (PoI)
2 Pří 6r.s supluje PE (PoI)
2 Pří 8r.s supluje PE (PoI)
2 Pří 9r.s supluje PE (PoI)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou