Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 6. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
8.A bes bes
8.B bes bes
9.A Div Div Div Div Div Div Div Div
9.B Div Div Div Div Div Div Div Div
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Hájková Pavla PMo .. .. .... DD - - -
Houser Vladimír .... - .. DD KL - - -
Jeníčková Iva .. <> .... VE - - - -
Kutajová Kateřina .. DG SA SA MuJ - - -
Musilová Jana -
Nováková Klára VE HJi KL KL - .. - -
Pavlíčková Marie - - PK PV .. - .. ..
Procházková Monika .. .... - - -
Svědíková Romana PV .. .. - - - .. ..
Vacková Eva .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Doskočilová Dana
4 supl. (HVl sout) Tv 6.A (Chl)+ NTv za odpadlou
4 odpadá M 9.B
5 supl. (HP PedD) M 8.A F-CH za odpadlou
5 odpadá Pp 9.B
Dvořáková Gertruda
2 supl. (KK sout) Aj 1.B (1BAK) 1.B dohled
Hájková Pavla
1. - 8. les.Obecný pedagogický dohled
Hochmanová Jitka
2 supl. (NK Dov) Ch 8.B 8.B přespočetná hodina - placeno
Kosová Lenka
3 supl. (NK Dov) Čj 6.A 6.A do úvazku
4 supl. (NK Dov) Tv 6.B (Dív)+ Hala do úvazku
5 supl. (HVl sout) Tv 7.B (Chl)+ NTv do úvazku
Musilová Jana
5 supl. (KK sout) Tv 7.B (Dív)+ Hala do úvazku
4. les.Obecný pedagogický dohled
Poláková Kristýna
3 supl. (PM Div) Fy 7.B 7.B dohled
Poslušná Vladimíra
1 supl. (SR Div) De 6.B 6.B za odpadlou
2 výměna << De 6.B 6.B z 9.6. 3. hod
4 supl. (PM Div) De 7.A 7.A za odpadlou
6 odpadá De 9.A
Procházková Monika
1 supl. (HP PedD) Aj 8.B 8.B za odpadlou
1 odpadá Aj 9.A (9AAP)
Stará Alena
3 spojeno (KK sout) Aj 3.B (3BAK)+ JU S
4 spojeno (KK sout) Aj 8.B (8BAK)+ Mm1S
4 změna Aj 8.B (8BAS)+
Vacková Eva
1 supl. (NK Dov) Čz 7.B 7.B za odpadlou
4 supl. (JI Div) Aj 7.B (7BAJ) JU N za odpadlou
4 odpadá Ze 9.A
2. les., 5. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.B
2 Aj 1BAK 1.B supluje DG (KK)
3.A
3 Aj 3AAK JU S spojí SA (KK)
3.B
3 Aj 3BAK JU S spojí SA (KK)
6.A
3 Čj 6.A supluje KL (NK)
4 Tv Dív Hala supluje KL (NK)
4 Tv Chl NTv supluje DD (HVl)
6.B
1 De 6.B supluje PV (SR)
2 De 6.B výměna << PV z 9.6. 3. hod
2 Aj 6BAJ výměna >> na 9.6. 3. hod
4 Tv Dív Hala supluje KL (NK)
4 Tv Chl NTv supluje DD (HVl)
7.A
4 De 7.A supluje PV (PM)
5 Tv Dív Hala supluje MuJ (KK)
5 Tv Chl NTv supluje KL (HVl)
7.B
1 Čz 7.B supluje VE (NK)
3 Fy 7.B supluje PK (PM)
4 Aj 7BAJ JU N supluje VE (JI)
5 Tv Dív Hala supluje MuJ (KK)
5 Tv Chl NTv supluje KL (HVl)
6 Vo odpadá (NK)
8.A
4 Aj 8AAK Mm1S spojí SA (KK)
5 M F-CH supluje DD (HP)
3. les., 2. les. beseda
8.B
1 Aj 8.B supluje PMo (HP)
2 Ch 8.B supluje HJi (NK)
4 Aj 8BAK Mm1S spojí SA (KK)
7 Hv odpadá (PM)
8 Hv odpadá (PM)
4. - 5. les. beseda
9.A
1. - 8. les. Divadlo
9.B
1. - 8. les. Divadlo
Pedagogický dohled u třídy:
8.A
Hodina: 2. les., Učitel: Vacková Eva
8.B
Hodina: 4. les., Učitel: Musilová Jana
Hodina: 5. les., Učitel: Vacková Eva
9.A
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Hájková Pavla, Pavlíčková Marie
9.B
Hodina: 1. - 3. les., 5. - 8. les., Učitel: Jeníčková Iva, Svědíková Romana
Hodina: 4. les., Učitel: Svědíková Romana